صفحه اصلی > اداره رسانه (تولید محتوا) > اسناد تولید محتوا > فرآیند تولید محتوا 
فرآیند تولید محتوا
مرحله
فرايند کار
برنامه ريزي
1-       مشخص شدن اعضاي گروه
2-       تحلیل مخاطب

3-       تعيين هدف کلي

4-       تکميل فرم هاي لازم

5-       برآورد هزينه هاي لازم
تدوین و طراحی متن
1-       تعیین اهداف کلی درس

2-       تعیین عناوین قطعات آموزشی

3-       تعیین اهداف یادگیری هر قطعه آموزشی

4-       تعیین مفاهیم کلیدی هر قطعه آموزشی

5-       تهیه پاراگراف های هر قطعه آموزشی

6-       تهیه عناصر دیداری هر قطعه آموزشی

7-       تهیه آزمون های پایان قطعات

8-       تهیه خلاصه درس

9-       تهیه آزمون نهایی
10-      تعیین منابع و منابع تکمیلی
چندرسانه ای
1-       ضبط صوت بر اساس قطعات آموزشی
2-       ساخت عناصر چند رسانه ای بر اساس قطعات آموزشی

3-       تهیه فایل مشترک صوتی و فایل مشترک چند رسانه ای از تمامی قطعات
طراحی آموزشی
1-       نوشتن روایت نامه بر اساس اصول یاددهی-یادگیری و اصول به کارگیری عناصر چندرسانه ای
توليد
1-       پياده سازي اجزا در قالب هاي مناسب

2-       اضافه کردن صدا

3-       اضافه کردن چند رسانه ايها

4-        بازنگري مداوم بر اساس بازخورد ها

5-       جمع کردن درس
ارزشيابي نهايي
1-       بازنگري ماده آموزشی بر اساس فهرست کنترل

2-       انجام تصحيحات لازم
ارائه
1-        بارگذاري درس بر روي پرتال آموزشي؛شبکه و يا انتشار CD

2-        پشتيباني فني

3-        پشتيباني آموزشي

 


اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان، در صورت تمایل به استفاده از خدمات آموزش الکترونیکی ترکیبی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پست الکترونیکی Elearning@umsha.ac.ir و یا شماره تلفن 38381768 با کارشناس مسئول این دوره ها خانم مهندس زارعیان تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است جهت آشنایی اساتید متقاضی و استفاده بهینه از سیستم، مرکز آموزش های الکترونیکی یک جلسه آموزشی توجیهی نیز ویژه دانشجویان و اساتید مربوطه برگزار خواهد نمود. 


 

عنوان